02-986 9213 ต่อ 7328 nurse.academic@gmail.com
default-logo
BREAKING NEWS
การใช้งาน

เราต้องเข้าไปใช้งานยังไง ถึงจะดี

วิธีการสร้างคำถาม

 

  1. เข้าไป ปรักอิน FAQ     
  2. เลือก Add New ใส่ หัวข้อ คำถาม และองค์ประกอบรายละเอียด
  3. อัปเดต ข้อมูล
  4. ไปที่ ปลักอิน FAQ เลือก FAQ สังเกตที่ Shortcode Copy ไว้
  5. ไปที่หน้า -> หน้าทั้งหมด -> ค้นหาคำว่า “คำถามที่พบบ่อย” เลือกแก้ไข -> เอา Shortcode ที่ Copy มาวาง เรียงตำแหน่งคำถาม ตามลำดับข้อความ Shortcode