ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sun, 07 Mar 2021 04:07:52 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 http://asc.nurse.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Logo_Nurseing_TU-32x32.png ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th 32 32 150802227 5 วิธีช่วยลดไข้เมื่อลูกไม่สบาย http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/03/07/5methods/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/03/07/5methods/#respond Sun, 07 Mar 2021 04:06:03 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6061 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/03/07/5methods/feed/ 0 6061 การรับวัคซีนในผู้สูงอายุ 2563 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/02/06/vaccine2020/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/02/06/vaccine2020/#respond Sat, 06 Feb 2021 15:49:47 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6056 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/02/06/vaccine2020/feed/ 0 6056 เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเบื้องต้น (Simple Search) http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/01/15/simplesearch/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/01/15/simplesearch/#respond Fri, 15 Jan 2021 07:27:16 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6051 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2021/01/15/simplesearch/feed/ 0 6051 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/healthadult/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/healthadult/#respond Fri, 04 Dec 2020 07:46:54 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6040 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/healthadult/feed/ 0 6040 บทความวิชาการ “ความหลากหลายทางเพศ (Sexual and Gender Diversity)” โดย ผศ.ดร. ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/sexualandgender/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/sexualandgender/#respond Fri, 04 Dec 2020 07:30:07 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=6028 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/12/04/sexualandgender/feed/ 0 6028 การป้องกันและการตรวจมะเร็งปากมดลูก http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/#respond Mon, 24 Aug 2020 02:17:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5991 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/feed/ 0 5991 บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors for chronic patients) http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/#respond Fri, 05 Jun 2020 03:34:42 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5983 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/feed/ 0 5983 ล้างมือบ่อยครั้ง ยับยั้งเชื้อโรค http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/#respond Fri, 05 Jun 2020 03:15:20 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5975 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/feed/ 0 5975 คู่มือการดูแลเท้าที่บ้านสำหรับผู้เป็นเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ขนาน http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/#respond Thu, 07 May 2020 07:38:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5966 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/feed/ 0 5966 ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) มีโอกาส http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/#respond Tue, 05 May 2020 08:28:14 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5957 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/feed/ 0 5957