ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Tue, 29 Sep 2020 07:52:04 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 http://asc.nurse.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Logo_Nurseing_TU-32x32.png ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th 32 32 150802227 การป้องกันและการตรวจมะเร็งปากมดลูก http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/#respond Mon, 24 Aug 2020 02:17:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5991 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/08/24/protectcancer/feed/ 0 5991 บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors for chronic patients) http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/#respond Fri, 05 Jun 2020 03:34:42 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5983 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/mindfulnesspaper/feed/ 0 5983 ล้างมือบ่อยครั้ง ยับยั้งเชื้อโรค http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/#respond Fri, 05 Jun 2020 03:15:20 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5975 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/06/05/washhand/feed/ 0 5975 คู่มือการดูแลเท้าที่บ้านสำหรับผู้เป็นเบาหวาน โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ขนาน http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/#respond Thu, 07 May 2020 07:38:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5966 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/07/mannual/feed/ 0 5966 ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) มีโอกาส http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/#respond Tue, 05 May 2020 08:28:14 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5957 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2020/05/05/covid19/feed/ 0 5957 เกร็ดความรู้: มารู้จัก R2R กันสักหน่อย… http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/#respond Thu, 17 Oct 2019 04:29:54 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5946 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/feed/ 0 5946 บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors For chronic patients) โดย รศ.พานทิพย์ แสงประเสริฐ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/#respond Wed, 02 Oct 2019 07:42:30 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5918 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/feed/ 0 5918 YPIN TALK SERIES ครั้งที่ 3 การพัฒนางานวิจัยเพื่อการต่อยอดพัฒนาประเทศ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/#respond Tue, 13 Aug 2019 06:09:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5894 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/feed/ 0 5894 พบหมอรามาฯ : นาทีชีวิตและการช่วยชีวิต CPR #RamaHealthTalk http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/#respond Tue, 13 Aug 2019 05:50:57 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5890 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/feed/ 0 5890 สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดย รศ.ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลครอบครัว http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/#respond Thu, 08 Aug 2019 07:25:25 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5873 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/feed/ 0 5873