ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sat, 19 Oct 2019 02:13:24 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 http://asc.nurse.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/cropped-Logo_Nurseing_TU-32x32.png ศูนย์บริหารงานทั่วไปและบริการวิชาการ http://asc.nurse.tu.ac.th 32 32 150802227 เกร็ดความรู้: มารู้จัก R2R กันสักหน่อย… http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/#respond Thu, 17 Oct 2019 04:29:54 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5946 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/17/cnri3-2/feed/ 0 5946 บทความวิชาการ เรื่อง “สติกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสาหรับผู้ป่วยเรื้อรัง” (mindfulness and health promoting behaviors For chronic patients) โดย รศ.พานทิพย์ แสงประเสริฐ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/#respond Wed, 02 Oct 2019 07:42:30 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5918 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/10/02/article/feed/ 0 5918 YPIN TALK SERIES ครั้งที่ 3 การพัฒนางานวิจัยเพื่อการต่อยอดพัฒนาประเทศ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/#respond Tue, 13 Aug 2019 06:09:39 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5894 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri4/feed/ 0 5894 พบหมอรามาฯ : นาทีชีวิตและการช่วยชีวิต CPR #RamaHealthTalk http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/#respond Tue, 13 Aug 2019 05:50:57 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5890 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/13/cnri3/feed/ 0 5890 สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดย รศ.ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลครอบครัว http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/#respond Thu, 08 Aug 2019 07:25:25 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5873 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/08/08/womanhealth/feed/ 0 5873 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/#respond Tue, 23 Apr 2019 08:36:27 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5863 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89/feed/ 0 5863 การล้างจมูกในเด็ก http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/nasalirrigation/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/nasalirrigation/#respond Tue, 23 Apr 2019 07:41:13 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5854 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/nasalirrigation/feed/ 0 5854 ความปลอดภัย​ในการขับ​ขี่​ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/saferiding/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/saferiding/#respond Tue, 23 Apr 2019 07:08:41 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5849 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/23/saferiding/feed/ 0 5849 Elementor #5829 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/04/elementor-5829/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/04/elementor-5829/#respond Thu, 04 Apr 2019 07:32:40 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5829 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/04/04/elementor-5829/feed/ 0 5829 ความปลอดภัยในการขับขี่ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/03/18/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88/ http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/03/18/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88/#respond Mon, 18 Mar 2019 04:13:22 +0000 http://asc.nurse.tu.ac.th/?p=5658 http://asc.nurse.tu.ac.th/index.php/2019/03/18/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b9%88/feed/ 0 5658